artykuł nr 1

Kwartał I 2019 rok, sesja IV

UCHWAŁA NR 32/IV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 33/IV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 34/IV/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Konopiska