artykuł nr 1

Kwartał IV 2018 rok, sesja I

UCHWAŁA NR 1/I/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 2/I/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 3/I/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 4/I/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 5/I/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 6/I/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska i ustalenia składów osobowych