artykuł nr 6

LXIII sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 7

LXII sesja Rady Gminy Konopiska

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na rok 2023 (autopoprawka)MB
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Konopiska111 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022 - 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II" w kwocie łącznej 954.785,83 zł315 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2023 - 2024, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907", w kwocie 154.520,00 zł313 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022 - 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV", w kwocie łącznej 501.820,48 zł316 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rokMB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033884 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rększowice598 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wygoda i Kijas886 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wąsosz389 KB
Projekt uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Walaszczyki334 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łaziec458 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leśniaki356 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Korzonek508 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kopalnia386 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jamki i Kowale456 KB
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandria Pierwsza442 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KonopiskaMB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska w miejscowości Korzonek.310 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rększowice IV"867 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny poeksploatacyjne"384 KB
artykuł nr 8

LXI sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 9

LX sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 10

LIX sesja Rady Gminy Konopiska