artykuł nr 1

Zarządzenia 2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKAz dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.(projekt)

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKAz dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Konopiska w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2018/2019.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds.
ochrony danych osobowych/informatyka

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe  obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt. „Ekologiczna Zagroda 2018”

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego  Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej  Biblioteki Publicznej w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach  świadczenia wychowawczego

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego  świadczenia pieniężnego, z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły"

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2018 r.w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego, pełniącego również funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskichw Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 75/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia
pieniężnego, z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i  nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

ZARZĄDZENIE NR 78/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach

ZARZĄDZENIE NR 79/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

ZARZĄDZENIE NR 80/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 81/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 82/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 83/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu  realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE NR 86/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 87/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni gruntu, zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Konopiska oraz przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli jako zastępców w czasie nieobecności dyrektora w poszczególnych
placówkach oświatowych na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 90/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 91/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji usług opiekuńczuch i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) na terenie gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 92/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym oraz ich ewentualnego przeklasyfikowania i  przedstawienia do wybrakowania

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 94/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 97/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 98/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

ZARZĄDZENIE NR 99/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 100/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 101/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 102/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 103/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie systemu monitoringu wizyjnego

ZARZĄDZENIE NR 105/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 106/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 107/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 108/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 110/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 111/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 112/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 113/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 114/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 115/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 116/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 117/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 118/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 120/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Wójta  Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 122/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zniszczenia unieważnionych kart przydziału do formacji obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 123/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 124/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 125/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 126/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich

ZARZĄDZENIE NR 127/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora  ds. działalności gospodarczej i informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 128/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 130/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

ZARZĄDZENIE NR 131/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Konopiska

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 1/201897 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/201894 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2018242 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/201897 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2018267 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2018364 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2018106 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2018190 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2018306 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2018342 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/201898 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2018297 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2018196 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2018302 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/201899 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2018305 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2018194 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2018318 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2018307 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2018310 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2018100 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2018191 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2018315 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2018103 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2018105 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2018105 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2018101 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2018101 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2018342 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2018MB
ZARZĄDZENIE NR 32/2018262 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2018309 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2018105 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2018105 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2018249 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2018311 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2018250 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2018308 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2018102 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2018231 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2018192 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2018284 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2018309 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2018229 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/2018211 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2018309 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2018216 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/201899 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2018345 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2018100 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/2018312 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2018100 KB
ZARZĄDZENIE NR 54/2018245 KB
ZARZĄDZENIE NR 55/2018MB
ZARZĄDZENIE NR 56/2018MB
ZARZĄDZENIE NR 57/2018104 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/2018104 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2018103 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/2018103 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2018105 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/2018197 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/201899 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2018329 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2018300 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2018198 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2018310 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2018231 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/2018107 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/2018106 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2018186 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/2018348 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2018104 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2018102 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2018102 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2018103 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2018104 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2018103 KB
ZARZĄDZENIE NR 80/2018310 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2018299 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/2018181 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2018411 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/2018MB
ZARZĄDZENIE NR 85/2018112 KB
ZARZĄDZENIE NR 86/2018312 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2018462 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/2018105 KB
ZARZĄDZENIE NR 89/2018250 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2018381 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2018455 KB
ZARZĄDZENIE NR 92/2018107 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2018457 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2018302 KB
ZARZĄDZENIE NR 97/2018104 KB
ZARZĄDZENIE NR 98/2018357 KB
ZARZĄDZENIE NR 99/2018378 KB
ZARZĄDZENIE NR 100/2018258 KB
ZARZĄDZENIE NR 101/2018314 KB
ZARZĄDZENIE NR 102/2018326 KB
ZARZĄDZENIE NR 103/2018436 KB
ZARZĄDZENIE NR 104/2018357 KB
ZARZĄDZENIE NR 105/2018180 KB
ZARZĄDZENIE NR 106/2018400 KB
ZARZĄDZENIE NR 107/2018315 KB
ZARZĄDZENIE NR 108/2018261 KB
ZARZĄDZENIE NR 109/2018553 KB
ZARZĄDZENIE NR 110/2018MB
ZARZĄDZENIE NR 111/2018418 KB
ZARZĄDZENIE NR 112/201897 KB
ZARZĄDZENIE NR 113/2018373 KB
ZARZĄDZENIE NR 114/2018101 KB
ZARZĄDZENIE NR 115/2018135 KB
ZARZĄDZENIE NR 116/2018387 KB
ZARZĄDZENIE NR 117/2018400 KB
ZARZĄDZENIE NR 118/2018374 KB
ZARZĄDZENIE NR 119/2018274 KB
ZARZĄDZENIE NR 120/2018104 KB
ZARZĄDZENIE NR 121/2018363 KB
ZARZĄDZENIE NR 122/2018107 KB
ZARZĄDZENIE NR 123/2018193 KB
ZARZĄDZENIE NR 124/2018326 KB
ZARZĄDZENIE NR 125/2018315 KB
ZARZĄDZENIE NR 126/2018101 KB
ZARZĄDZENIE NR 127/2018101 KB
ZARZĄDZENIE NR 128/2018320 KB
ZARZĄDZENIE NR 129/2018250 KB
ZARZĄDZENIE NR 130/2018311 KB
ZARZĄDZENIE NR 131/2018MB