artykuł nr 1

Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII

UCHWAŁA NR 311/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie
zbiorowym

UCHWAŁA NR 312/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

UCHWAŁA NR 313/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

UCHWAŁA NR 314/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych
i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 2 do uchwały 314/XLIII/2018 został zmieniony uchwałą nr 322/XLIV/2018 z dnia 02.03.2018 r.)

UCHWAŁA NR 315/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

 UCHWAŁA NR 316/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025

UCHWAŁA NR 317/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok

UCHWAŁA NR 318/XLIII/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Przemysłowa I"

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV