artykuł nr 1

Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL

UCHWAŁA NR 284/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 285/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska

Uchwała NR 286/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Przemysłowa I"

UCHWAŁA NR 287/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska-Pałysz

UCHWAŁA NR 288/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018

UCHWAŁA NR 289/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

UCHWAŁA NR 290/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR 291/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR 292/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie poboru i inkasa podatków

UCHWAŁA NR 293/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok

UCHWAŁA NR 294/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR 295/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach,
w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ośmieletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

UCHWAŁA NR 296/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Aleksandrii w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

UCHWAŁA NR 297/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hutkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hutkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

UCHWAŁA NR 298/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kopalni
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Kopalni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kopalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Kopalni

UCHWAŁA NR 299/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Jamkach – Korzonku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jamkach – Korzonku im. Marii Konopnickiej

UCHWAŁA NR 300/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łaźcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łaźcu

UCHWAŁA NR 301/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach

UCHWAŁA NR 302/XL/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomoś?ci do zasobu mienia komunalnego gminy

 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV