artykuł nr 1

Zarządzenia 2017

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, z tytułu  urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie  rozwoju dziecka lub w czasie porodu

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją
projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie  powołania Komisji ds rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest udzielanych osobom fizycznym na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 stycznia 2017 r.  w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2017/2018.

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. "Przebudowa budynku OSP WąsoszŁaziec w m. Wąsosz"

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majatku ruchomego Zespołowi Szkolno -
Przedszkolnemu im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie  konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)”

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana
Pawła II w Kopalni

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-
Korzonku

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika
w Hutkach

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni

ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania w 2017 roku proporcji do częściowego odliczania podatku od towarów i usług

ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu specjalistycznego -
pożarniczego

ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 65/2017WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „CHMURA 2017” z elementami
działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska”

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I”.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 75/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 76/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 78/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 79/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 81/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników

ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu PASMA

ZARZĄDZENIE NR 84/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczacego powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. "Przebudowa budynku OSP Wąsosz- Łaziec w m. Wąsosz"

ZARZĄDZENIE NR 87/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

ZARZĄDZENIE NR 89/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 93/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 96/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w  sprawie: zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 100/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 września 2017 r. w  sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 102/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 103/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 106/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 107/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 108/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 111/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 114/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 115/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

ZARZĄDZENIE NR 116/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach Pani Tamarze Gwóźdź, do realizacji  zadania – Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno
Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Pana Pawła Bekusa, do realizacji zadania – Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

ZARZĄDZENIE NR 118/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rększowicach Pani Edycie Pawlak, do realizacji zadania – Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

ZARZĄDZENIE NR 119/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno
Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Kopalni Pani Lucynie Napieralskiej, do realizacji zadania – Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka  Sienkiewicza w Konopiskach Pani Ilonie Ujmie, do realizacji zadania – Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii  Konopnickiej w Jamkach - Korzonku Pani Elżbiecie Wrońskiej, do realizacji zadania – Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

ZARZĄDZENIE NR 122/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2017 r. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu Pani Barbarze Kromołowskiej, do realizacji zadania – Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

ZARZĄDZENIE NR 123/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 126/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu  nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły"

ZARZĄDZENIE NR 127/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 128/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkoły w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie).

ZARZĄDZENIE NR 129/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na terenie gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 130/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 131/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Ochotnicza Straż Pożarna Wąsosz-Łaziec" na realizację zadań własnych gminy

ZARZĄDZENIE NR 132/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 133/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 134/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia 300 szt Obligacji serii B1 Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 135/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 136/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 137/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 138/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 139/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 140/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 141/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 142/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 1/201797 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2017107 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2017105 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2017299 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2017235 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2017210 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2017358 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2017195 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2017278 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2017297 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2017189 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2017306 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2017349 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2017365 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2017215 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2017MB
ZARZĄDZENIE NR 19/2017296 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2017298 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2017247 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/201794 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2017107 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2017293 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2017200 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2017329 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2017209 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2017275 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2017179 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2017297 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2017243 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2017228 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2017244 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2017216 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2017296 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2017307 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2017188 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2017188 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2017189 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2017188 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2017190 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2017188 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2017269 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2017102 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2017103 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/2017102 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2017103 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2017103 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/2017105 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2017103 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2017100 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/201799 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2017242 KB
ZARZĄDZENIE NR 54/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 55/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/2017102 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/201799 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2017100 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/201799 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2017337 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2017309 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2017127 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2017111 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2017102 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/2017174 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/2017174 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2017362 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2017345 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2017312 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2017188 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2017189 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2017187 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2017194 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2017308 KB
ZARZĄDZENIE NR 80/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2017100 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/201798 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/2017202 KB
ZARZĄDZENIE NR 85/2017102 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2017232 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/2017MB
ZARZĄDZENIE NR 89/2017346 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2017189 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2017309 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2017394 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/2017341 KB
ZARZĄDZENIE NR 96/2017MB
ZARZĄDZENIE NR 97/2017306 KB
ZARZĄDZENIE NR 98/2017382 KB
ZARZĄDZENIE NR 100/2017197 KB
ZARZĄDZENIE NR 101/2017354 KB
ZARZĄDZENIE NR 102/2017104 KB
ZARZĄDZENIE NR 103/2017102 KB
ZARZĄDZENIE NR 106/2017318 KB
ZARZĄDZENIE NR 107/201795 KB
ZARZĄDZENIE NR 108/2017411 KB
ZARZĄDZENIE NR 109/2017MB
ZARZĄDZENIE NR 111/2017197 KB
ZARZĄDZENIE NR 112/2017213 KB
ZARZĄDZENIE NR 113/2017346 KB
ZARZĄDZENIE NR 114/2017MB
ZARZĄDZENIE NR 115/2017484 KB
ZARZĄDZENIE NR 116/2017107 KB
ZARZĄDZENIE NR 117/2017109 KB
ZARZĄDZENIE NR 118/2017108 KB
ZARZĄDZENIE NR 119/2017107 KB
ZARZĄDZENIE NR 120/2017108 KB
ZARZĄDZENIE NR 121/2017107 KB
ZARZĄDZENIE NR 122/2017109 KB
ZARZĄDZENIE NR 123/2017122 KB
ZARZĄDZENIE NR 124/2017385 KB
ZARZĄDZENIE NR 125/2017626 KB
ZARZĄDZENIE NR 126/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 127/2017424 KB
ZARZĄDZENIE NR 128/2017MB
ZARZĄDZENIE NR 129/2017105 KB
ZARZĄDZENIE NR 130/2017336 KB
ZARZĄDZENIE NR 131/2017105 KB
ZARZĄDZENIE NR 132/2017284 KB
ZARZĄDZENIE NR 133/2017189 KB
ZARZĄDZENIE NR 134/2017101 KB
ZARZĄDZENIE NR 135/2017327 KB
ZARZĄDZENIE NR 136/2017294 KB
ZARZĄDZENIE NR 137/2017184 KB
ZARZĄDZENIE NR 138/2017345 KB
ZARZĄDZENIE NR 139/2017364 KB
ZARZĄDZENIE NR 140/2017308 KB
ZARZĄDZENIE NR 141/2017106 KB
ZARZĄDZENIE NR 142/2017167 KB