artykuł nr 1

Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII

UCHWAŁA NR 197/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

UCHWAŁA NR 198/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR 199/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 200/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Konopiska w latach 2017 – 2020

UCHWAŁA NR 201/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

UCHWAŁA NR 202/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 203/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

UCHWAŁA NR 204/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2017 rok.

UCHWAŁA NR 205/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA  z dnia 20 grudnia 2016 r. w  sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV