artykuł nr 1

Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX

UCHWAŁA NR 118/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przejmowania na majątek gminy dróg wewnętrznych

UCHWAŁA NR 119/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany statutu biuletynu PASMA

UCHWAŁA NR 120/XIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

UCHWAŁA NR 121/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego

UCHWAŁA NR 122/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR 123/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016 – 2020”

UCHWAŁA NR 124/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Konopiska przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR 125/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR 126/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 127/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

UCHWAŁA NR 128/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”

UCHWAŁA NR 129/XIX/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopiska

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV