artykuł nr 1

Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII

UCHWAŁA NR 105/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska przyjętego uchwałą nr 212/XXII/05 z dnia 27 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR 106/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 107/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 108/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 109/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR 110/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych

UCHWAŁA NR 111/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej

UCHWAŁA NR 112/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 113/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

UCHWAŁA NR 114/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV