artykuł nr 1

Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV

UCHWAŁA NR 363/XLV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska

UCHWAŁA NR 364/XLV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

UCHWAŁA NR 365/XLV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy

UCHWAŁA NR 366/XLV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2014 rok

UCHWAŁA NR 367/XLV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

UCHWAŁA NR 368/XLV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Kobiór dotyczącego podjęcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

UCHWAŁA NR 369/XLV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX