artykuł nr 1

Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII

UCHWAŁA NR 266/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.

UCHWAŁA NR 267/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

UCHWAŁA NR 268/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 269/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 270/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria II - Ul. Piękna"

UCHWAŁA NR 271/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 365/XXXIX/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 272/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korzonek II”

UCHWAŁA NR 273/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 274/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rększowice

UCHWAŁA NR 276/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

UCHWAŁA NR 277/XXXIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX