artykuł nr 1

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII

UCHWAŁA NR 174/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków Pana Józefa Bystrzyckiego i Pani Edyty Kędzia o nabycie gruntu stanowiącego własność Gminy.

UCHWAŁA NR 175/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA NR 176/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r.

UCHWAŁA NR 177/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

UCHWAŁA NR 178/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria II - Ul. Sosnowa"

UCHWAŁA NR 179/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki”.

UCHWAŁA NR 180/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki-Las”.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX