artykuł nr 1

Kwartał II 2012 rok, Sesja XX

UCHWAŁA NR 140/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2011r.

UCHWAŁA NR 141/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ Konopiska. 

UCHWAŁA NR 142/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2011 rok.

UCHWAŁA NR 143/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2011 rok. 

UCHWAŁA NR 144/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Konopiskach. 

UCHWAŁA NR 145/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska. 

UCHWAŁA NR 146/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego. 

UCHWAŁA NR 147/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Aleksandria Druga i Konopiska. 

UCHWAŁA NR 148/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

UCHWAŁA NR 149/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2011 rok.

UCHWAŁA NR 150/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za rok 2011. 

UCHWAŁA NR 151/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r. 

UCHWAŁA NR 152/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy. 

UCHWAŁA NR 153/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 - etap III w m. Łaziec i Rększowice” 

UCHWAŁA NR 154/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych. 

UCHWAŁA NR 155/XX/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych. 

UCHWAŁA NR 156/XX/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji projektu pt. Młodzi nadzieją Konopisk w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX