artykuł nr 1

Zarządzenia 2012

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA  dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska w 2012 roku.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdu.

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Konopiska. 

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie wytycznych do wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok. 

ZARZĄDZENIE NR 14/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 15/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2011. 

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopiska: podinspektor ds. księgowości podatkowej

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok. 

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024. 

ZARZĄDZENIE NR 19/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy Konopiska. 

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy. 

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 22/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego 

ZARZĄDZENIE NR 23/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok 

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnej Administracji Oświaty. 

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2012 roku. 

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania wyróżnień statuetek „Za wybitne zasługi dla Gminy"

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie : opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ( ewakuacja III stopnia )

ZARZĄDZENIE NR 32/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekazania środków trwałych.

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 34/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

ZARZĄDZENIE NR 37/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 38/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 39/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

ZARZĄDZENIE NR 40/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 41/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

ZARZĄDZENIE NR 43/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 43 A/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 44/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 45/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 47/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 48/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 51/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Konopiskach Regulaminu wynagradzania.

ZARZĄDZENIE NR 56/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 57A/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania szkolnego e-koordynatora w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku uczestniczącej w rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.

ZARZĄDZENIE NR 58/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach.

ZARZĄDZENIE NR 59/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 60/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hutkach .

ZARZĄDZENIE NR 61/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łaźcu.

ZARZĄDZENIE NR 62/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kopalni.

ZARZĄDZENIE NR 63/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły w Jamkach - Korzonku.

ZARZĄDZENIE NR 64/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 66/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 września 2012 r. w sprawie  przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 68/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 69/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 września 2012 r. w sprawie: powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
w gminie Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 69A/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 września 2012 r. w sprawie:  opracowania planu obrony cywilnej gminy Konopiska oraz zasad planowania przedsiewzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki  organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze.

ZARZĄDZENIE NR 70/2012  WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

ZARZĄDZENIE NR 71/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 72/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 września 2012 r. w sprawie: zmiany terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 73/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 74/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

ZARZĄDZENIE NR 75/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

ZARZĄDZENIE NR 76/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 77/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

ZARZĄDZENIE NR 79/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn. „Mądre Przedszkolaki”

ZARZĄDZENIE NR 80/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn. „Tajemnice wiedzy”

ZARZĄDZENIE NR 81/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

ZARZĄDZENIE NR 83/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program wspierania rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013-2015”.

ZARZĄDZENIE NR 84/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 85/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 87/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 142 listopada 2012 r. w sprawie istrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 88/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 89/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024

ZARZĄDZENIE NR 90/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

ZARZĄDZENIE NR 91/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 92/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 93/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 94/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024

ZARZĄDZENIE NR 95/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał: 1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 5. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 96/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 98/2012 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 92/2012 67 KB
ZARZĄDZENIE NR 98/201286 KB
ZARZĄDZENIE NR 97/2012342 KB
ZARZĄDZENIE NR 96/2012286 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/2012379 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2012165 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2012329 KB
ZARZĄDZENIE NR 92/201267 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2012318 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2012292 KB
ZARZĄDZENIE NR 89/2012259 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/201253 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2012119 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/201257 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2012798 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2012255 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/201259 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/201259 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/201259 KB
ZARZĄDZENIE NR 43 A/201259 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2012137 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/201258 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2012128 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2012212 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2012158 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2012184 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2012112 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/201256 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/201255 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2012205 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2012192 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/201257 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/201265 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2012192 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2012101 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/201295 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/201295 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2012175 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2012109 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/201256 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2012226 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2012203 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/201258 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/201257 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/201263 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/201260 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2012177 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/201260 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2012MB
ZARZĄDZENIE NR 14/201286 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2012183 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2012160 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/201258 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/201259 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2012186 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2012180 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/201260 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2012MB
ZARZĄDZENIE NR 5/201255 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2012163 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/201260 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2012108 KB
ZARZĄDZENIE NR 1/201252 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/2012126 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2012193 KB
ZARZĄDZENIE NR 57A/201263 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/201261 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/201257 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/201258 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/201258 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/201257 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/201257 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2012281 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/201263 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2012140 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/201258 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/201262 KB
ZARZĄDZENIE NR 69A/201264 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/2012156 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2012193 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/201259 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2012249 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2012159 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2012158 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2012155 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2012159 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2012230 KB
ZARZĄDZENIE NR 80/2012231 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2012283 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/2012162 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2012131 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/201256 KB
ZARZĄDZENIE NR 85/201255 KB