artykuł nr 1

Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII

UCHWAŁA NR 126/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ Konopiska.

UCHWAŁA NR 127/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 128/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

UCHWAŁA NR 129/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie : zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

UCHWAŁA NR 130/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie : zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

UCHWAŁA NR 131/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie : zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

UCHWAŁA NR 132/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiacej własność gminy.

UCHWAŁA NR 133/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r.

UCHWAŁA NR 134/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Konopiska - Gminnej Administracji Oświaty.

UCHWAŁA NR 135/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – Park osiedlowy”

UCHWAŁA NR 136/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rększowice II"

UCHWAŁA NR 137/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopalnia-ul. Kwiatowa" (ze względu na rozmiar pliku treść uchwały dostępna na wniosek)

UCHWAŁA NR 138/XVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód" (ze względu na rozmiar pliku treść uchwały dostępna na wniosek)

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX