artykuł nr 1

Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI

UCHWAŁA NR 103/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rększowice II".

UCHWAŁA NR 104/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopalnia ul. Kwiatowa"

UCHWAŁA NR 105/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód"

UCHWAŁA NR 106/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 107/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska
– Górka”

UCHWAŁA NR 108/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rększowice-Góry”

UCHWAŁA NR 109/XVI/2011  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki-Kowale”

UCHWAŁA NR 110/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Piła”

UCHWAŁA NR 111/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria ul.Dolna”

UCHWAŁA NR 112/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria-Tereny przemysłowe”

UCHWAŁA NR 113/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2011r.

UCHWAŁA NR 114/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

UCHWAŁA NR 115/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 116/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 117/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 118/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży, ceny za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w biuletynie PASMA.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX