artykuł nr 1

Informacje z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Budżet na rok 2012

UCHWAŁA NR 115/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2012 rok.

Załączniki:
Uchwała budżetowaMB
artykuł nr 3

Uchwały RIO w sprawie budżetu Gminy Konopiska na...

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
artykuł nr 4

Projekt budżetu i WPF na 2012 rok