artykuł nr 1

Zarządzenia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 3/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie: Realizacji projektu pn. "Być Przedszkolakiem" z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora d/s koordynacji powiatowej projektu e-Kultura w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 8/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii.

ZARZĄDZENIE NR 9/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska w 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 12/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Kochanowskiego w Aleksandrii.

ZARZĄDZENIE NR 14/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 16/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 18/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2011/2012.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 23/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 maja 2011 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

ZARZĄDZENIE NR 24A/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego.

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

ZARZĄDZENIE NR 28/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71 z dnia 31 grudnia 2007r. Wójta Gminy Konopiska w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów w Pałyszu.

ZARZĄDZENIE NR 29/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 30/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 31/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 32/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

ZARZĄDZENIE NR 33/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 34/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie : określenia stanowisk, z którymi łaczy się dostęp do informacji niejawnych.

ZARZĄDZENIE NR 35/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 36/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 37/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia składu Społecznej komisji do spraw weryfikacji wniosków o wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 39/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 40/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 41/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024

ZARZĄDZENIE NR 42/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy.

ZARZĄDZENIE NR 43/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie  przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu.

ZARZĄDZENIE NR 44/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 45/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 46/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 47/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2010 z 2 czerwca 2010 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

ZARZĄDZENIE NR 49/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie: aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konopiska w warunkach zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

ZARZĄDZENIE NR 50/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 51/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 52/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011
roku.

ZARZĄDZENIE NR 53/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

ZARZĄDZENIE NR 55/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 56/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

ZARZĄDZENIE NR 57/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 58/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds.
wymiaru i księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 59/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds.
obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 60/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 61/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie : powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 62/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 63/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024

ZARZĄDZENIE NR 64/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: koordynatora i specjalisty ds. promocji w ramach realizacji projektu pn. „To jest gimnazjum” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 65/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 67/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 października 2011 r. w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 68/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2011 r. w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 69/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 70/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2011 r. w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "JURA 2011" w Gminie Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji.

ZARZĄDZENIE NR 72/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy.

ZARZĄDZENIE NR 72A/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest udzielanych osobom fizycznym na terenie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 73/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 74/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 76/2011 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowej instrukcji funkcjonowania wybranych kont księgowych dla realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 76/2011111 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2011260 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2011753 KB
ZARZĄDZENIE NR 72A/201161 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/201160 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2011273 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/20111,018 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/201160 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2011231 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2011190 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2011126 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/201164 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 62/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 61/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 59/20111,011 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/20111,011 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 56/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 55/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 53/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 52/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 51/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 50/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 49/20111,014 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 47/20101,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 43/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/20111,013 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 40/20111,011 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 37/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 35/20111,021 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/20111,011 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 31/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 30/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/20111,020 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/20111,016 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/20111,012 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/20111,021 KB
ZARZĄDZENIE NR 24A/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 24/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 23/2011MB
ZARZĄDZENIE NR 22/20111,023 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/20111,021 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2011493 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2011500 KB
Zarządzenie Nr 18/2011150 KB
Zarządzenie Nr 14/201161 KB
Zarządzenie Nr 13/201162 KB
Zarządzenie Nr 12/201177 KB
Zarządzenie Nr 10/2011155 KB
Zarządzenie Nr 9/201168 KB
Zarządzenie Nr 8/2011147 KB
Zarządzenie Nr 7/201163 KB
Zarządzenie Nr 6/201164 KB
Zarządzenie Nr 5/201159 KB
Zarządzenie Nr 3/201167 KB
Zarządzenie Nr 1/201154 KB