artykuł nr 1

Uchwały - Sesja III

UCHWAŁA NR 6/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR 7/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.

UCHWAŁA NR 8/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie skargi na działalność Wojta Gminy.

UCHWAŁA NR 9/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek tworzyących wydzielony rachunek dochodów, ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonego rachunku dochodów.

UCHWAŁA NR 10/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 11/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 12/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących sołtysom.

UCHWAŁA NR 13/III/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX