artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 411/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie:ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 412/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie :podatku od środków transportowych na rok 2011 .

UCHWAŁA NR 413/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 414/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska o nadaniu nazw ulicom.

UCHWAŁA NR 415/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Konopiska w latach 2010 – 2016.

UCHWAŁA NR 416/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR 417/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.