artykuł nr 16

Projekt uchwały Rady Gminy Konopiska w sprawie podziału gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załączniki:
Projekt uchwały579 KB
artykuł nr 17

Projekt uchwały Rady Gminy Konopiska w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

Załączniki:
Projekt uchwały572 KB
artykuł nr 18

Projekty uchwał na IV Sesje Rady Gminy - 8 luty 2011

Załączniki:
Projekty uchwałMB
artykuł nr 19

Uchwała nr / /10 RADY GMINY Konopiska z dnia ........... roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy samorządu Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Załączniki:
Załacznik93 KB