artykuł nr 6

Projekty uchwał - Sesja XXXIX

Załączniki:
Projekt uchwałyMB
artykuł nr 7

Projekty uchwał - Sesja XXXV

artykuł nr 8

Projekty uchwał - Sesja XXXIV

artykuł nr 9

Projekty uchwał - Sesja XXXIII

artykuł nr 10

Projekty uchwał - Sesja XXXII