artykuł nr 1

Informacje z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Uchwała budżetowa na rok 2011.

UCHWAŁA NR 22/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 23/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011–2024.

artykuł nr 3

Uchwały RIO w sprawie budżetu Gminy Konopiska na rok 2011

Uchwała Nr 4100/43/VII/2011 z dnia 10 marca 2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.272.384 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Konopiska.

Uchwała Nr 4100/44/VII/2011 z dnia 10 marca 2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konopiska, wynikającej z planowanych i zacigniętych zobowiązań.

Uchwała Nr 4100/VII/161/2010 z dnia 13 grudnia 2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr 4100/VII/162/2010 z dnia 13 grudnia 2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.296.959 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Konopiska.

Uchwała Nr 4100/VII/163/2010 z dnia 13 grudnia 2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2024.

artykuł nr 4

Budżet na 2011 rok