artykuł nr 1

Kwartał III 2010 rok, Sesja XL

UCHWAŁA NR 372/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Hutki, Jamki, Kopalnia, Korzonek, Łaziec, Walaszczyki, Wąsosz, i Wygoda.

UCHWAŁA NR 373/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXV/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Konopiska oraz Rększowice.

UCHWAŁA NR 374/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 274/XXVIII/09 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria.

UCHWAŁA NR 375/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.

UCHWAŁA NR 376/XL/10 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 364/XXXIX/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 377/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wzdłuż przebiegu gazociągu
Blachownia – Kłobuck („Aleksandria – Gazociąg III”) w granicach Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 378/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego”

UCHWAŁA NR 379/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

UCHWAŁA NR 380/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR 381/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze.

UCHWAŁA NR 382/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

UCHWAŁA NR 383/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

UCHWAŁA NR 384/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Konopiska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

UCHWAŁA NR 385/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

UCHWAŁA NR 386/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR 387/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Konopiska .

UCHWAŁA NR 388/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Rewitalizacja centrum Konopisk”.

UCHWAŁA NR 389/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach”.

UCHWAŁA NR 390/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”