artykuł nr 1

Uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 327/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. 

Uchwała Nr 328/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Uchwała Nr 329/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Konopiska służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz ENION Spółka Akcyjna z/s w Krakowie ul. Zawiła 65 I, Oddział w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 5.

Uchwała Nr 330/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr 331/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn."Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska".

Uchwała Nr 332/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn."Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach".

Uchwała Nr 333/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwała Nr 334/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie wprowadzenia obligacji komunalnych do zorganizowanego systemu obrotu.

Uchwała Nr 335/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska"

Uchwała Nr 336/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Uchwała Nr 337/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny. 

Uchwała Nr 339/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miodowa II" na terenie Gminy Konopiska
 

Uchwała Nr 340/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria II - ul.Strażacka II"
 

Uchwała Nr 341/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Małe Konopiska II"

Uchwała Nr 342/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Stawowa"
 

Uchwała Nr 343/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska
 

Uchwała Nr 344/XXXVII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna za 2009 rok.