artykuł nr 1

Uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 302/XXXIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 grudnia 2009 roku  w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska na lata 2007-2013