artykuł nr 1

Uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 289/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria - Gazociąg II" - terenów wzdłuż przebiegu gazociągu Blachownia - Herby w granicach Gminy Konopiska


Uchwała Nr 290/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 rok w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 291/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr 292/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy

Uchwała Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

Uchwała Nr 294/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

Uchwała Nr 295/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie napodatku od środków transportowych na rok 2010

Uchwała Nr 296/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku  w sprawie nabycia nieruchomosci do zasobu mienia komunalnego gminy