artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu za I, II, III i IV kwartał 2010 roku

artykuł nr 2

Budżet na 2010 rok

Uchwała Nr 313/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalena ia budżetu Gminy Konopiska na 2010 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 94, poz. 1519)

Załączniki:
Uchwała Nr 313/XXXV/2010482 KB