artykuł nr 1

Uchwały z XXV Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 234/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na wspólfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała Nr 235/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie do transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich

Uchwała Nr 236/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 237/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 238/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku"

Uchwała Nr 239/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn. "Rozbudowa budynku "starego Urzędu Gminy" wraz z termomodernizacją i modernizacją systemu grzewczego"

Uchwała Nr 240/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zniesienia współwłasności za odpłatą

Uchwała Nr 241/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy

Uchwała Nr 242/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

Uchwała Nr 243/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Konopiska oraz Rększowice

Uchwała Nr 244/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystapienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Uchwała Nr 245/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska

Uchwała Nr 246/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa