artykuł nr 1

Zarządzenia 2009r. (od nr 48)

Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 czerwca 2009 roku  w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego

Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 05 czerwca 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 czerwca 2009 roku  w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 czerwca 2009 roku  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach.

Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 czerwca 2009 roku  w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 lipca 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 lipca 2009 roku  w sprawie procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki działające na terenie Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 lipca 2009 roku  w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Wąsosz

Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 lipca 2009 roku  w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 lipca 2009 roku  w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 lipca 2009 roku  w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 lipca 2009 roku  w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 lipca 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 lipca 2009 roku  w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gminie Konopiska

Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2009 roku  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Konopiskach. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 sierpnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 sierpnia 2009 roku  w sprawie powołania na stanowisko p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 sierpnia 2009 roku  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze  2009 roku (Sprawozdanie znajduje się w zakładce Prawo lokalne, Budżet, Budżet na 2009 rok)

Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 sierpnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2009 roku  w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 07 września 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 07 września 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 09 września 2009 roku  w sprawie ustalenia składu i zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu w Konopiskach oraz ustalenia Regulaminu jej dzialania

Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 września 2009 roku  w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa sołecta Jamki

Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 września 2009 roku  w sprawie wyborów uzupełniających na członków rady sołeckiej sołectwa Wąsosz

Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 września 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 września 2009 roku  w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Konopiska

Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 września 2009 roku  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 września 2009 roku  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 80/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 05 października 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 października 2009 roku  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi Gminnego Centrum Informacji w Konopiskach z/s w Kopalni

Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 października 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 października 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 04 listopada 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 04 listopada 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 86/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 listopada 2009 roku  w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, prognozą kwoty długu Gminy Konopiska oraz informacją o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu  na 2010 rok

Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 listopada 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 listopada 2009 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 89/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 listopada 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 02 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 07 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 grudnia 2009 roku  w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 96/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 97/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

artykuł nr 2

Zarządzenia 2009r. (od nr 1 do nr 47)

Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowania kasowego na rok 2009

Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71 z dnia 31 grudnia 2007r. Wójta Gminy Konopiska w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na skladowisku odpadów w Pałyszu. 

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie ukladu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2009

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska  w 2009 roku

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni scieków w Dźbowie"

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zmian do ukladu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy.

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2008 (Zarządzenie znajduje się w zakładce Prawo lokalne, Budżet, Sprawozdania z wykonania budżetu)

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 marca 2009 roku w zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 6 kwietnia 2009 roku  w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Konopiskach Regulaminu wynagradzania.

Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2009 roku  w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2009 roku  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2009 roku  w sprawie akt zakończonych przechowywanych w Kancelarii Tajnej

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 kwietnia 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2009 rok

Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 kwietnia 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 kwietnia 2009 roku  w sprawie zmian do układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 kwietnia 2009 roku  w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 maja 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 maja 2009 roku  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 maja 2009 roku  w sprawie zasad organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2009/2010

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2009 roku  w sprawie odwołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2009 roku  w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2009 roku  w sprawie powołania p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 maja 2009 roku  w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 maja 2009 roku  w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2009 roku  w sprawie klasyfikowania zniszczenia dokumentów zcisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2009 roku  w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej wchodzacej w skład systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Konopiska

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2009 roku  w sprawie reorganizacji struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2009 roku  w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2009 roku  w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędznicze w Urzędzie Gminy w Konopiskach"

Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 maja 2009 roku  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 maja 2009 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 maja 2009 roku  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 czerwca 2009 roku  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 czerwca 2009 roku  w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Konopiskach