artykuł nr 1

Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 208/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok  
(Budżet na 2009 rok znajduje się w zakładce Prawo lokalne, Budżet, Budżet na 2009 rok)

Uchwała Nr 209/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r

Uchwała Nr 210/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr 211/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok

Uchwała Nr 212/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandreia - ul. Górna"

Uchwała Nr 213/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandreia - ul. Zielona"

Uchwała Nr 214/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria - ul. Przejazdowa II"

Uchwała Nr 215/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria II- ul. Księżycowa I"

Uchwała Nr 216/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria II- ul. Księżycowa II"

Uchwała Nr 217/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria II- ul. Strażacka"

Uchwała Nr 218/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rększowice - Druga lina zabudowy "

Uchwała Nr 219/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopalnia"

Uchwała Nr 220/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Małe Konopiska"

Uchwała Nr 221/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łaziec - Poligon"

Uchwała Nr 222/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hutki - Wschód"

Uchwała Nr 223/XXII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - droga"