artykuł nr 1

Uchwały z XX Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 196/XX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na opłacanie skladki czlonkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Bractwo Kuźnic"

Uchwała Nr 197/XX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do realizacji projektu pt. "Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z Gminy Konopiska" w ramach Priorytetu IX, działania 9.1 Podddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 198/XX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr 199/XX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 119/XIII/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok