artykuł nr 1

Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 173/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 119/XIII/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 roku

Uchwała Nr 174/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr 175/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 176/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska

Uchwała Nr 177/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Uchwała Nr 178/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

Uchwała Nr 179/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy

Uchwała Nr 180/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

Uchwała Nr 181/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Konopiska dla Gminy Herby oraz Miasta i Gminy Blachownia poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr 182/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.