artykuł nr 1

Zarządzenia 2008r. (od nr 40)

Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2.07.2008r. w sprawie ustalenia składu Społecznej Komisji do spraw weryfikacji wniosków o wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10.07.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16.07.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.07.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowej w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21.07.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i ukladu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29.07.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i ukladu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29.07.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Referacie Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Konopiskach

 Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01.08.2008r. w sprawie ustalenia zasad przydzielania oraz użytkowania reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11.08.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i ukladu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11.08.2008r. w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18.08.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.08.2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2008 roku.
(Zarządzenie znajduje się w zakładce Prawo lokalne, Budżet, Budżet na 2008 rok, Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze roku 2008)

Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25.08.2008r. w sprawie sprostowania do Zarządzenia nr 51/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26.08.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26.08.2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w placówkach oświatowych Gminy Konopiska oraz opłat z tym związanych

Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 05.09.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 05.09.2008r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2008 rok

Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 05.09.2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.09.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23.09.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta - kasjera w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.09.2008r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2008 rok

Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.09.2008r. w sprawie rozbudowy rzeczowego wykazu akt dla Urzedu Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.10.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 63A/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.10.2008r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Konopiska

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27.10.2008r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18.10.2008r. w sprawie określenia stanowisk pracy i funkcji z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.10.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.10.2008r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy konopiska na 2008 rok 

Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.10.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora d/s promocji w Urzędzie Gminy w Konopiskach

Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4.11.2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w UrzEdzie Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7.11.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7.11.2008r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10.11.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11 z dnia 31 marca 2006r. Wójta Gminy Konopiska w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego. 

Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14.11.2008r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.11.2008r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2008 rok 

Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18.11.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.11.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01.12.2008r. w sprawie ustalenia składu i zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu w Konopiskach oraz ustalenia Regulaminu jej działania 

Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12.12.2008r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2008 rok 

Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.12.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.12.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.12.2008r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.12.2008r. w sprawie do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2008 rok

Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.12.2008r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.12.2008r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Konopiskach

artykuł nr 2

Zarządzenia 2008r. (od nr 1 do nr 39)

ZARZĄDZENIE Nr 1 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowania kasowego na rok 2008

ZARZĄDZENIE Nr 2 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Konopiska organizacjom pozarządowym

ZARZĄDZENIE Nr 3 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2008

ZARZĄDZENIE Nr 4 Wójta Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 5 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 6 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie odwołania zastępcy wójta

ZARZĄDZENIE Nr 7 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2007
(Zarzadzenie znajduje się w zakładce Prawo lokalne, Budżet, Sprawozdanie z wykonania budżetu, Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 9 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 10 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień do kwoty 14.000 euro

ZARZĄDZENIE Nr 11 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

ZARZĄDZENIE Nr 12 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Język angielski dla najmłodszych" realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZARZĄDZENIE Nr 13 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Gminie Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 16 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 17 Wójta Gminy Konopiska z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 18 Wójta Gminy Konopiska z dnia 3o kwietnia 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 20 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 21 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZĄDZENIE Nr 22 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 23 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji

ZARZĄDZENIE Nr 24 Wójta Gminy Konopiska z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 25 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 26 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 27 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do  układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 28 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 29 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do  układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 30 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie procedur ewidencji i kontroli podatków i opłat lokalnych

ZARZĄDZENIE Nr 31 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie procedur y kontroli gromadzenia środków publicznych i gospodarowania mieniem w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 32 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie sprostowania do Zarządzenia nr 27/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 34 Wójta Gminy Konopiska z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie powołania zastepcy wójta

ZARZĄDZENIE Nr 35 Wójta Gminy Konopiska z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 36 Wójta Gminy Konopiska z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie przyznania nagrody o szczególnym charakterze

ZARZĄDZENIE Nr 37 Wójta Gminy Konopiska z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki działające na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 38 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie sprostowania do Zarządzenia nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 39 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy w Konopiskach