artykuł nr 1

Uchwały XIII sesji Rady Gminy

UCHWAŁA NR 119/XIII/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r

UCHWAŁA NR 120/XIII/08 w sprawie: uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR 121/XIII/08 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 122/XIII/08 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Rększowicach.

UCHWAŁA NR 123/XIII/08 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Konopiska uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.