artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu

Załączniki:
Uchwała Nr 4200/VII/61/2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego104 KB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2024 r. NR 1/2024 w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 202318 MB
Uchwała Nr 4200/VII/73/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego96 KB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2023 r. NR 1/2023 w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2022MB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2022 rokuMB
Uchwała Nr 4200/VII/76/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego94 KB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA NR 1/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2021MB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2021 rokuMB
Uchwała Nr 4200/VII/73/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego95 KB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 marca 2021 r. NR 1/2021 w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2020MB
Uchwała Nr 4200/VII/81/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego96 KB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA NR 1/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2019MB
Uchwała RIO o wykonaniu budżetu 201876 KB
SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2018MB
SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2017MB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2017 rokuMB
SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2016MB
SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2015MB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2013MB
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2014MB
Informacja z przebiegu wykonania budżetu GMINY KONOPISKA za I półrocze 2014 rokuMB
Załączniki do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.433 KB
Informacja z przebiegu wykonania budżetu GMINY KONOPISKA za I półrocze 2013 roku607 KB
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2012MB
Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu za 2012 rok.377 KB
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok605 KB
Korekta sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2012.391 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009515 KB
Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008276 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008430 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003283 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007310 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006243 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005226 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004269 KB