artykuł nr 1

Dynamika budżetu gminy Konopiska w 2008 rok

artykuł nr 2

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze roku 2008

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze roku 2008
artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu za I, II, III i IV kwartał 2008 roku

INFORMACJA z wykonania budżetu za I, II, III i IV kwartał 2008 roku
artykuł nr 4

Budżet na 2008 rok

Budżet Gminy Konopiska na 2008 rok przedstawia poniższy załącznik