artykuł nr 1

Uchwały VIII sesji Rady Gminy

Uchwała nr 66/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała nr 67/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

Uchwała nr 68/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy KOSZĘCIN

Uchwała nr 69/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała nr 70/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. ławników

Uchwała nr 71/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała nr 72/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy

Uchwała nr 73/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicy

Uchwała nr 74/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Aleksandria I

Uchwała nr 75/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała nr 76/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr 77/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego programu inwestycyjnego zadań na lata 2006 - 2010 na terenie Gminy Konopiska

Uchwała nr 78/VIII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy