artykuł nr 1

Uchwały - Sesja VII

Uchwała nr 58/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania

Uchwała nr 59/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego waynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz opinii w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostach organizacyjnych Gminy Konopiska

Uchwała nr 60/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Uchwała nr 61/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zgody na udzielenie bonyfikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

Uchwała nr 62/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach 

Uchwała nr 63/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecia gminy na 2007 r.

Uchwała nr 64/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok 

Uchwała nr 65/VII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska