artykuł nr 1

Dynamika budżetu Gminy Konopiska w latach 2002-2006

Dynamika budżetu Gminy Konopiska w latach 2002-2006