artykuł nr 1

Uchwały - Sesja II

Uchwała nr 4/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Uchwała nr 5/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Uchwała nr 6/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska

Uchwała nr 7/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska

Uchwała nr 8/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska

Uchwała nr 9/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007 (ze stawkami minimalnymi i maksymalnymi)

Uchwała nr 10/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok

Uchwała nr 11/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Konopiska

Uchwała nr 12/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała nr 13/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w prawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

Uchwała nr 14/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Uchwała nr 15/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy