artykuł nr 1

Uchwały - Sesja XXXIII

UCHWAŁA NR 312/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie: udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie do transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich.

UCHWAŁA NR 313/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i budowa parkingu przy szkole w Aleksandrii”.

UCHWAŁA NR 314/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Odnowa szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach z ograniczonym ruchem kołowym”.

UCHWAŁA NR 315/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 316/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 317/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 318/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 319/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 320/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 321/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 253/XXVIII/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 322/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 

UCHWAŁA NR 323/XXXIII/06 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2006 r. w  sprawie zmian do załącznika nr 1 wieloletniego programu inwestycyjnego zadań na lata 2006-2010 na terenie Gminy Konopiska.