artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu

INFORMACJA z wykonania budżetu za I, II, III i IV kwartał 2007 roku

artykuł nr 2

Budżet na 2007 rok

Budżet Gminy Konopiska na 2007 rok przedstawia poniższy załącznik