artykuł nr 1

Uchwały - Sesja XXXII

Uchwała nr 295/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

Uchwała nr 296/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała nr 297/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Uchwała nr 298XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Fundudszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r. 

Uchwała nr 299/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska (Aleksandria cmentarz)

Uchwała nr 300/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska (Aleksandria osiedle)


Uchwała nr 301/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska (Aleksandria Miodowa)


Uchwała nr 302/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska (Korzonek)


Uchwała nr 303/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia opini o przeznaczeniu do zbycia nieruchmości stanowiących własnośc gminy.


Uchwała nr 304/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie gminy Konopiska.


Uchwała nr 305/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych.


Uchwała nr 306/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Konopiskach

Uchwała 307/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie uchylenia uchwał 239/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 i 240/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 r.

Uchwała nr 308/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do Związku Gmin pn.”Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”.

Uchwała 309/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin pn.Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”.

Uchwała nr 310/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska  z dnia 31 sierpnia 2006 r w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę.

Uchwała nr 311/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006 rw sprawie zmiany uchwały nr 231/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.