artykuł nr 1

Uchwały-Sesja XXXI

Uchwała Nr 292/XXXI/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o dotację do przedsięwzięc inwestycyjnych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi ze środków "Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 uchwalonego przez sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn."Nasz dom pod lipą"-modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandria II. 

Uchwała Nr 293/XXXI/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o dotację do przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi ze środków "Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 uchwalonego przez sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn."Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska-wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo-Rekreacyjnego w Konopiskach"

Uchwała Nr 294/XXXI/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.