artykuł nr 1

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

Konopiska 11.12.2019r.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach:

 

  1. Piotr Majer zam. Częstochowa

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Barbara Ankowska-Lis

artykuł nr 2

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze w GOPS Konopiska- podinspektor ds. zamówień publicznych

 

Konopiska, dn. 26.03.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko urzędnicze w GOPS Konopiska
- podinspektor ds. zamówień publicznych

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 7.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Anika Pawlik – Rększowice

artykuł nr 3

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. "Poszerzamy horyzonty"

 

Konopiska, dn. 26.03.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. „ Poszerzamy horyzonty” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotynych – RIT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 8.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Monika Blukacz – Korzonek

artykuł nr 4

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. "w Drodze do sukcesu"

 

Konopiska, dn. 26.03.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. „ w Drodze do sukcesu” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 8.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Anika Pawlik – Rększowice

artykuł nr 5

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektor - koordynator projektu pn. "w Drodze do sukcesu"

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko podinspektor – koordynator projektu pn. „ w Drodze do sukcesu” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 7.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Monika Blukacz – Korzonek