artykuł nr 1

Uchwały-sesja XXX

Uchwała Nr 271/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Hutkach

Uchwała nr 272/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn."Budowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach"

Uchwała nr 273/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn." Budowa chodnika ul. Sportowa w Konopiskach"

Uchwała nr 274/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn."Termomodernizacja oraz osuszanie poziome budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii"

Uchwała nr 275/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn. "Termomodernizacja i modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hutkach"

Uchwała nr 276/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn." Termomodernizacja i modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach"

Uchwała nr 277/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice"

Uchwała nr 278/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała nr 279/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 231/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

Uchwała nr 280/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Probloemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 2006-2013


Uchwała nr 281/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hutki-druga linia zabudowy" na terenie gminy Konopiska oraz przystąpienie do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska

Uchwała nr 286/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 

Uchwała nr 287/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 

Uchwała nr 288/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy

Uchwała nr 289/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Uchwała nr 290/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrwoia w Konopiskach

Uchwała nr 291/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach