artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 247/XXVII/05

UCHWAŁA NR 247/XXVII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 246/XXVII/05

UCHWAŁA Nr 246/XXVII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 244/XXVII/05

UCHWAŁA Nr 244/XXVII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie współpracy ze społecznością lokalną gminy niemieckiej Hanstein Rusteberg
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 243/XXVII/05

UCHWAŁA Nr 243/XXVII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 242/XXVII/05

UCHWAŁA NR 242/XXVII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.