artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 237/XXVI/05

UCHWAŁA Nr 237/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 240/XXVI/05

UCHWAŁA Nr 240/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005r.w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin pn. "Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty"
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 239/XXVI/05

UCHWAŁA Nr 239/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do Związku Gmin pn. "Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi Górnej Liswarty"
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 238/XXVI/05

UCHWAŁA Nr 238/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 229/XXV/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2005r w sprawie: przystąpienia Gminy Konopiska do Związku Gmin pn. "Porozumienie Gospodarczo-Turystyc
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 236/XXVI/05

UCHWAŁA Nr 236/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy ora